University of Gothenburg

 The University of Gothenburg has approximately 37,000 students and 5,000 employees. It is one of the major universities in northern Europe. We are also one of the most popular universities in Sweden – the University of Gothenburg has the highest number of applicants to many programmes and courses. The University’s roughly 40 different Departments cover most scientific disciplines, making it one of Sweden’s broadest and most wide-ranging higher education institutions. In an international perspective too, the University of Gothenburg is unusually comprehensive, with cutting-edge research in a number of dynamic research areas. Cooperation with Chalmers University of Technology, Sahlgrenska University Hospital, society at large and trade and industry has been consistently strengthened and intensified over recent years, as have international contacts and collaborative projects with partners abroad.

University of Gothenburg website

Göteborgs universitet har drygt 38 000 studenter och 5 900 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Vi är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser. 

Forskning och utbildning bedrivs idag vid ett fyrtiotal institutioner inom de flesta vetenskapsområden vilket gör oss till ett av landets bredaste och mest mångsidiga lärosäten. Även internationellt sett är Göteborgs universitet osedvanligt omfångsrikt med spetskompetens inom en rad dynamiska forskningsområden. Samarbetet med Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset och övriga samhället och näringslivet har stadigt fördjupats under senare år, liksom de internationella kontakterna och samverkansprojekten.

 Göteborgs universitet i siffror Göteborgs universitet website