Aarhus Universitet

Aarhus University offers unique, alternative opportunities for research and education cutting across many different subjects, for the benefit of both students and researchers, as well as the authorities and the business community. These interdisciplinary combinations provide exceptional opportunities. Aarhus University combines quality in its services with diversity – a diversity that also makes sure that the university is in wide-reaching contact with all the important sectors of society. Aarhus University has an international focus and makes targeted efforts to attract researchers and students from abroad.

Research and education

Academic values form the basis for all activities at Aarhus University. Via curious research, critical analysis and ongoing debate, researchers and students endeavour to find new ways to gain insight, understanding and education for the benefit of society as a whole. The university consists of four main academic areas. Combined, they cover the entire research spectrum – basic research, applied research, strategic research and research-based advice to the authorities. In all degree programmes, research and education are closely connected, and the research-based instruction – including teaching that spans the main academic areas – ensures the depth of the degree programmes.

A visionary university

The mission of Aarhus University is to ensure and develop knowledge, welfare and culture through research and research-based education, knowledge dissemination and external advice. The vision of Aarhus University is to belong to the elite of universities and to contribute to the development of national and global welfare via outstanding research and world-class degree programmes.

Aarhus Universitet websiteAarhus Universitet tilbyder unikke og anderledes muligheder for at forske og uddanne sig på tværs af de mange forskellige fag – til gavn for både studerende, forskere, myndigheder og erhvervsliv. De tværfaglige kombinationsmuligheder er enestående. Aarhus Universitet  kombinerer kvalitet i ydelserne med mangfoldighed – en mangfoldighed, der også sikrer, at universitetet har en meget bred kontakt med alle vigtige samfundssektorer. Aarhus Universitet har et internationalt fokus og arbejder målrettet på at tiltrække udenlandske forskere og studerende.

Forskning og uddannelse

Grundlaget for alle aktiviteter på Aarhus Universitet er de akademiske værdier. Forskere og studerende tilstræber gennem nysgerrig søgen, kritisk analyse og åben samtale at etablere nye veje til opnåelse af indsigt, erkendelse og dannelse til gavn for hele samfundet. Universitetet består af fire hovedområder, der tilsammen dækker hele forskningsspektret – grundforskning, anvendt forskning, strategisk forskning og forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Forskning og undervisning er på alle uddannelser tæt forbundne, og den forskningsbaserede undervisning – også på tværs af hovedområderne – sikrer dybden i uddannelserne.

Et visionært universitet

Aarhus Universitets mission er gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, formidling og rådgivning at sikre og udvikle viden, velfærd og kultur. Aarhus Universitets vision er at tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd gennem fremragende forskning og uddannelser i verdensklasse.

Aarhus Universite webside